top of page

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

Bij het boeken of kopen van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden.

 

 1. ALGEMEEN

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Voetstapjes Fotografie.

 2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord op deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de dag van de fotoshoot kenbaar maken.

 3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Voetstapjes Fotografie eenzijdig worden aangepast. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotograaf aan de klant medegedeeld. Indien de klant de nieuwe wijziging niet wil accepteren, kan hij/zij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen voor deze datum. De fotografe heeft het recht informatie wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen.

 

 

 1. OPDRACHT/BOEKING

 

 1. Een fotoshoot boeken kan via de website, per e-mail of telefonisch/whatsapp. Door het boeken van een fotoshoot wordt automatisch akkoord gegaan op de algemene voorwaarden.

 2. Tarieven vermeld op de website zijn inclusief btw en exclusief reiskosten vanaf 15 km buiten Amersfoort, die bedragen €0,35 per km.

 3. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Voetstapjes Fotografie heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van de offerte dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de dienst.

 4. Voetstapjes Fotografie heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

 5. Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de wederpartij en zullen door Voetstapjes Fotografie slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Voetstapjes Fotografie is geretourneerd.

 6. Voor alle fotoshoots geldt dat de opdrachtgever zelf verantwoordelijk is voor het kiezen van de definitieve locatie. Uiteraard denkt Voetstapjes Fotografie met u mee. Let op dat de opdrachtgever ook een reservelocatie in gedachte houdt bij slecht weer. Indien er gebruik gemaakt gaat worden van een specifieke locatie waarbij een vergunning, toestemming, toegangsprijzen, parkeerkosten e.d. vereist zijn, is de opdrachtgever hier verantwoordelijk voor. De opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van toegang.

 

 

 1. LEVERING

 

 1. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. De foto’s worden geselecteerd naar inzicht van Voetstapjes Fotografie. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Voetstapjes Fotografie niet geschikt zijn om te tonen.

 2. De foto’s worden aangeleverd in JPEG, met de unieke bewerking van Voetstapjes Fotografie aangepast op elke individuele foto. Onder geen enkele mogelijkheid wordt het RAW-bestand aangeleverd. Het is niet toegestaan de door Voetstapjes Fotografie aangeleverde foto’s zelf nog bij te snijden of te bewerken. De foto’s dienen altijd in originele staat, zoals aangeleverd door Voetstapjes Fotografie, gebruikt te worden.

 3. Onbewerkte bestanden worden niet geleverd.

 4. U ontvangt binnen 48 uur een preview van een select aantal beelden van de fotoshoot. Deze beelden bevatten de logo van Voetstapjes Fotografie. Binnen 2 weken ontvangt u de link naar de online galerij, waarin u de keuze maakt voor het aantal foto’s/het pakket en een selectie maakt van uw foto’s. U kunt ook de keuze maken om meer beelden bij te kopen. Deze foto’s zijn uitsluitend bestemd om foto’s uit te kiezen en mogen in geen enkel geval gebruikt of gepubliceerd worden op welke wijze dan ook. Ook op deze beelden waar u uit mag kiezen vanuit de online galerij bevatten de logo van Voetstapjes Fotografie.

 5. Na selectie en betaling van de factuur, ontvangt u binnen 48 uur de definitief bewerkte foto’s zonder logo.

 6. Indien er sprake is van meerwerk en/of hogere kosten tijdens of na een fotoshoot, welke noodzakelijk waren, komen deze kosten of vergoeding voor meerwerk voor rekening van de klant. Dit wordt altijd tijdens of direct na de fotoshoot door de fotografe met de klant gecommuniceerd.

 7. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van de foto’s en de daarbij horende back-up. Voetstapjes Fotografie bewaart de foto’s gedurende een periode van een jaar. Aan deze extra service kunnen geen rechten worden ontleend.

 8. De foto’s worden verstuurd via Pixieset en/of WeTransfer naar de opdrachtgever. De daarbij horende voorwaarden van Pixieset en/of WeTransfer zijn daarbij van toepassing.

 9. Voetstapjes Fotografie werkt met een beeldscherm waarbij de kleuren het meest overeenkomt met de kleuren bij fotoafdrukken. Het is mogelijk dat de opdrachtgever op zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart. Voetstapjes Fotografie is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de opdrachtgever. U heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichte van uw eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding.

 10. Bij het gebruiken/publiceren van de foto’s door de klant, bijvoorbeeld op social media, dient altijd de naamsvermelding of verwijzing naar de fotografe gebruikt te worden.

 

 

 

 1. VERGOEDING

 

 1. De fotoshoot is bevestigd wanneer er schriftelijk akkoord is gegeven via de mail. Voetstapjes Fotografie stuurt bij het boeken van een fotoshoot altijd een bevestigingsmail van de boeking met bijgevoegd deze algemene voorwaarden. U gaat bij akkoord ook automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden. De factuur ontvangt u bij de bevestigingsmail.

 2. De foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt. Daarom is teruggave van geld buiten het geval van een tekortkoming, helaas niet mogelijk.

 

 

 1. ANNULERING

 

 1. Annulering van een fotoshoot, anders dan door ziekte en/of weersomstandigheden, dient uiterlijk 24 uur van tevoren, zowel vanuit de kant van de opdrachtgever als de kant van de fotografe, worden gedaan. Er zullen geen extra kosten in rekening worden gebracht. Annulering in minder dan 24 uur van tevoren wordt niet gewaardeerd.

 

 

 1. VERPLAATSEN VAN FOTOSHOOT

 

 1. Bij fotoshoots op een buitenlocatie wordt bij weersvoorspellingen met veel wind en/of regen/storm/onweer in overleg een nieuwe datum gekozen. Uiterlijk 1 dag van tevoren beslist Voetstapjes Fotografie of de fotoshoot kan doorgaan op basis van de weersvoorspellingen en zal contact worden opgenomen met de opdrachtgever over deze beslissing.

 2. Omdat de fotograaf afhankelijk is van natuurlijk licht bij een fotoshoot op een binnenlocatie, is het belangrijk dat het geen zeer bewolkte dag is. Zeker wanneer uw huis/slaapkamer niet beschikt over grote ramen en lichte wanden is de behoefte aan genoeg goed daglicht groot. Zeer slechte weersvoorspellingen kunnen niet aan deze behoefte voldoen en vragen dan om het verplaatsen van de fotoshoot. In overleg met Voetstapjes Fotografie plant u dan op korte termijn een nieuwe datum.

 

 

 1. FACTUUR EN BETALING

 

 1. De factuur wordt verstuurd zodra bekend is welk pakket de opdrachtgever wenst te ontvangen. Deze beslissing hoeft pas naderhand, na het inzien van de online galerij, genomen te worden.

 2. De betaling van de factuur dient binnen 1 week na ontvangst van de online galerij voldaan te worden.

 

 

 1. KLACHTEN, AANSPRAKELIJKHEID & VERANTWOORDELIJKHEID

 

 1. Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen 10 werkdagen na levering van de geleverde foto’s schriftelijk/per mail aan Voetstapjes Fotografie te worden medegedeeld. Voetstapjes Fotografie heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren of te komen met een passende oplossing, die beide partijen ten goede komt.

 2. Deelname aan een fotoshoot is volledig voor uw eigen risico. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.

 3. Voetstapjes Fotografie zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met professionele apparatuur van Canon in het hoogwaardig segment. Voetstapjes Fotografie zorgt voor een gedegen back-up en risicospreiding. Bij technische problemen is Voetstapjes Fotografie niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, file, diefstal of een defecte geheugenkaart, is iedere aansprakelijkheid van Voetstapjes Fotografie uitgesloten.

 

 

 1. AUTEURSRECHT EN PORTRETRECHT

 

 1. Op alle foto’s van Voetstapjes Fotografie rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Voetstapjes Fotografie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.

 2. Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden (zoals social media, website etc.). Wil de klant een specifieke foto niet online hebben dan kan dit overlegd worden met de fotografe.

 

 

 1.  CADEAUBON

 

 1. U kunt een cadeaubon afnemen van Voetstapjes Fotografie voor een eigen te bepalen bedrag. De cadeaubon dient vooraf betaald te worden en pas na ontvangst van de betaling zal de cadeaubon per post of digitaal verstuurd worden.

 2. De cadeaubon is geldig tot 2 jaar na uitgiftedatum. Dit is de datum die op de cadeaubon vermeld staat. Een eventuele fotoshoot die met de cadeaubon geboekt wordt, dient voor deze vervaldatum plaats te vinden.

 3. De originele cadeaubon dient bij de fotoshoot ingeleverd te worden bij de fotograaf.

 4. Een cadeaubon is niet terug te ruilen in ontvangst voor geld terug. Bij besteding van een lager bedrag dan de waarde van de bon kunt u, op aanvraag, een nieuwe bon ontvangen voor het restbedrag. Deze behoudt echter de vervaldatum van de originele bon.

 

 

 1.  PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS

 

 1. Voetstapjes Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc.) openbaar maken of doorgeven aan derden. Een kopie van de gemaakt afspraken, het contract & persoonsgegevens wordt indien nodig slechts gedeeld met een vervangende fotograaf.

 2. In de bestandsnamen van foto’s worden geen persoonsgegevens gebruikt. Zo zullen de foto’s niet naar voren komen in online zoekmachines, wanneer er op de namen van opdrachtgevers wordt gezocht.

bottom of page